slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Aktuality

POZVÁNKA

V zmysle stanov zvolávam zhromaždenie členov Lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva DIELEC KOŇHORA GBEĽANY na deň 19.3.2016 o 13:00 hod. v Kultúrnom dome v Gbeľanoch.

Program:

1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice.

2. Správa o činnosti Lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Dielec Koňhora Gbeľany za rok 2015 a úlohy na rok 2016.

3. Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2015.

4. Schválenie, rozdelenie zisku za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016.

5. Zásady predaja dreva - zmluva.

6. Diskusia.

7. Uznesenie.

8. Vyplatenie podielov.

 

Stiahnutie pozvánkyPozvánka - Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo DIELEC-KOŇHORA

 

 

1. Zmluva o pozemkovom spoločenstve
2. Stanovy pozemkového spoločenstva
3. Rokovací a volebný poriadok pozemkového spoločenstva

Stiahnutie dokumentu:

 

Stiahnutie dokumentu:                  

Stiahnutie dokumentu